BIO Candy Magasinet Tanker Er et stråtag brandsikkert?

Er et stråtag brandsikkert?

Er stråtage en sikker løsning? 

Historisk set, har strå været et udbredt materiale i Danmark, men traditionen var at man halmtækkede sine huse. Dette gav en øget risiko for brandfare, og rygtet om at stråtage er mere brandfarlige, hænger stadig fast ved strå som byggemateriale. 

Men i dag benytter man ikke længere halm til at tække sit tag med. Den autoriserede tækkemand, benytter tagrør til at tække husene med, og brandforsøg samt forskning viser, at Strå benyttet til tag, udelukkende brænder i kanterne, hvorefter det går over til at ulme. 

Man skal derfor ikke længere som ejer af et stråtækt hus, frygte de vildt flyvende raketter nytårsaften. 

I Danmark har vi flere godkendte metoder til at brandsikre et stråtag. Den mest udbredte er brugen af brandsikker fiberdug under stråene til at adskille strå og tagkonstruktion. 

Hos mange tækkefirmaer benytter man en Sepatec fiberdug, som er brandsikker op til 800 grader. Sepatec holder i op til 30 min, og er dermed forsikringsgodkendt til isolering af stråtaget. 

Statistisk set brænder der ikke flere huse med stråtag end huse med andre tagtyper. Rygtet som brandfarlig har tidligere betydet for den enkelte husejer, at forsikringsselskaber havde højere præmier på stråtækte huse. 

I dag er forskellen på det samme hus med og uden stråtag ned til 1.200 kr. om året. Og man bør derfor ikke afholde sig fra at vælge materialet på den begrundelse. 

Ler-baseret brandsikring af strå 

DBI(Dansk Brandteknisk Institut) har sammen med KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) og en række tækkemænd fået midler fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) til udvikling og test af metoder til at brandsikre tækkede facader ved hjælp af ler. Ler har traditionelt været brugt i forbindelse med strå og har en række kvaliteter, både brandteknisk og generelt, som gør det velegnet til at brandsikre tækkede flader. Formålet med projektet er at finde en brandsikringsmetode med ler, der kan produceres og anvendes i industriel skala. 

Hos Din Bolig Arkitekt har vi erfaring med at designe boliger med netop stråtag. Og vi følger udviklingen indenfor branchen, og holder os opdaterede på den nyeste forskning. Vi arbejder på at finde nye løsninger, som både kan brandsikre og isolere dit hjem.

Er et stråtag brandsikkert?

Når du overvejer at bygge med stråtag, er det naturligt at tænke på brandsikkerhed. Men er et stråtag egentlig sikkert i forhold til brand?

Stråtag kan være brandsikkert, hvis det er konstrueret og installeret korrekt. Det kræver, at strået er tørt og håndteres forsigtigt under installationen. I Danmark er der også strikse regler for, hvordan stråtag skal konstrueres og installeres, for at det kan opfylde kravene til brandsikkerhed.

Det er vigtigt at bemærke, at stråtag kan tage ild hurtigere end andre tagmaterialer, men dette betyder ikke nødvendigvis, at det er mindre sikkert. Hvis taget er godt vedligeholdt og opfylder de nødvendige sikkerhedsstandarder, kan det være lige så sikkert som andre materialer.

Hvis du overvejer at bygge med stråtag, bør du kontakte en erfaren arkitekt eller entreprenør, som har erfaring med konstruktion og installation af stråtag. De kan hjælpe dig med at sikre, at dit stråtag er korrekt installeret og opfylder de nødvendige sikkerhedsstandarder.

Når du samarbejder med en arkitekt, er det deres opgave at rådgive dig om de forskellige tagmaterialer, herunder stråtag, og hjælpe dig med at træffe en beslutning, der passer til dine behov og ønsker. De vil også sørge for, at taget er installeret korrekt og opfylder alle krav til brandsikkerhed.

Samlet set kan samarbejdet med en arkitekt hjælpe dig med at opnå det bedste resultat i dit byggeprojekt. De kan hjælpe dig med at skabe et byggeri, der er både funktionelt og æstetisk tiltalende, samtidig med at det er bæredygtigt og opfylder alle nødvendige sikkerhedsstandarder. Så hvis du vil have det bedste ud af dit byggeprojekt, bør du overveje at samarbejde med en arkitekt fra ide til virkelighed.

Related Post